FOF重仓基
相关基金

安信价值精选股票

盈利能力优秀

8.68% 近1年收益
1元 起购金额
股票型 基金类型
立即定投

交银新成长股票

交银王牌基

16.17% 近1年收益
1元 起购金额
混合型 基金类型
立即定投

景顺长城沪深300增强

300增强最佳

5.84% 近1年收益
1元 起购金额
股票型 基金类型
立即定投

嘉实优化红利混合

投资盈利稳定增长的红利股票

23.06% 近1年收益
1元 起购金额
混合型 基金类型
立即定投